ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

20 października 2020

Informuję, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie wyznaczył od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. (więcej…)

WYNIKI KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

30 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, informuje, że na Konkurs „Piękna Nasza Polska Cała” zostały przesłane dwie prace wykonane przez wychowanków rodzin zastępczych.  Jedna w kategorii wiekowej od 10 do 15 lat i druga w kategorii wiekowej od 16 lat.

Z uwagi na niewystarczającą ilość przesłanych prac konkursowych nie można wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Obie przesłane prace zostaną nagrodzone za udział w konkursie. Uczestnicy Konkursu otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Wychowankom, którzy nadesłali prace konkursowe serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych konkursach!

 

Organizatorzy Konkursu

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA LAPTOPÓW

22 września 2020

Dostawa laptopów do wykorzystania przy zdalnym nauczaniu dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (więcej…)

Wielkość czcionki
Kontrast