Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 9 września 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie badań psychologicznych i sporządzenie pisemnych opinii dotyczących posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Bez kategorii 8 września 2020

Wydłużenie terminu składania wniosków „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin do dnia 15 października 2020 roku na składanie wniosków w ramach programu: „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III. Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na […]

Bez kategorii 8 września 2020

Nabór wniosków „Aktywny samorząd” Moduł II

Ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu […]

Bez kategorii 24 sierpnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZEK JEDNORAZOWYCH, RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH, PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO DO RĄK)

Dostawa środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w […]

Zostań rodziną zastępczą

Czytaj dalej

Na skróty

Wielkość czcionki
Kontrast