Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 20 października 2020

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

Informuję, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie wyznaczył od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Bez kategorii 12 października 2020

NABÓR WNIOSKÓW „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” – MODUŁ I, MODUŁ II

Informujemy, że ruszył nabór wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych” Moduł I i Moduł II.

Bez kategorii 30 września 2020

WYNIKI KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, informuje, że na Konkurs „Piękna Nasza Polska Cała” zostały przesłane dwie prace wykonane przez wychowanków rodzin zastępczych.  Jedna w kategorii wiekowej od 10 do 15 lat i druga w kategorii wiekowej od 16 lat. Z uwagi na niewystarczającą ilość przesłanych prac konkursowych nie można wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach […]

Bez kategorii 22 września 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA LAPTOPÓW

Dostawa laptopów do wykorzystania przy zdalnym nauczaniu dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości […]

Zostań rodziną zastępczą

Czytaj dalej

Na skróty

Wielkość czcionki
Kontrast