Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 17 sierpnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa laptopów do wykorzystania przy zdalnym nauczaniu dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości […]

Bez kategorii 17 sierpnia 2020

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH W 2020 ROKU

Informujemy, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2020 roku. Dostępne środki na realizację w/w zadania pochodzą z rezygnacji.

Bez kategorii 27 lipca 2020

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) urząd będzie nieczynny.

Zostań rodziną zastępczą

Czytaj dalej

Na skróty

Wielkość czcionki
Kontrast