Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 4 czerwca 2020

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

Wnioski należy składać: • elektronicznie za pośrednictwem platformy System Obsługi Wsparcia (SOW) lub • papierowo – listownie, wniosek oraz obowiązujące wzory załączników znajdują się tutaj:

Bez kategorii 3 czerwca 2020

DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH W 2020 ROKU

Informuję, że posiedzenie Komisji ds. oceny i rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku odbędzie się w dniach 10 i 12 czerwca 2020 roku.

Bez kategorii 3 czerwca 2020

PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW I UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W 2020 ROKU DO LIKWIDACJI BARIER FUNKCJONALNYCH

W dniu 3 czerwca 2020 roku uchwałą nr 65/20 Zarząd Powiatu w Jaśle wprowadził procedurę rozpatrywania wniosków i udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Bez kategorii 2 czerwca 2020

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Informuję, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie wyznaczył od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. drugą turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Zostań rodziną zastępczą

Czytaj dalej

Na skróty

Wielkość czcionki
Kontrast