PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w „Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”.

Podstawowym celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu jej stosowania oraz ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról.

Cele szczegółowe programu są następujące:

♦ powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,

♦ rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

♦ kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,

♦ uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

♦ zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,

♦ zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

♦ uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby:

♦ z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej (udział takich osób w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych),

♦ stosujące przemoc, wobec których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, i które powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło, tel. 13 448 58 38, w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku /pokój 23/.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.pcprjaslo.info w zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

[apss_share]
Wielkość czcionki
Kontrast