Rodzina zastępcza

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  W JAŚLE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH !!!
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas!
Tworząc rodzinę zastępczą stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny dziecka.
Promujemy rodzicielstwo zastępcze, gdyż uważamy, że każda rodzina zastępcza, która otacza dziecko miłością i daje mu poczucie bezpieczeństwa jest wartościową formą opieki.
Dom Dziecka czy Rodzina?
Decyzja należy do Ciebie…
Wszystkich chętnych do podzielenia się miłością zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18 (pokój nr 19), od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30  tel. 013 44 834-40
Wielkość czcionki
Kontrast