Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 4 sierpnia 2022

,,AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R. Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JASIELSKIM (VIII)”

,,AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R. Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JASIELSKIM (VIII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

Bez kategorii 7 lipca 2022

Posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych

UWAGA! Informuję, że posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 roku o godz. 9.00. Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle do dnia 11 lipca 2022 […]

Bez kategorii 6 czerwca 2022

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

Informujemy, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.  druga turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Zostań rodziną zastępczą

Czytaj dalej

Na skróty

Font Resize
Contrast