Zapytanie ofertowe

24 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi:
?Przeprowadzenie badań psychologicznych i sporządzenie pisemnych opinii dotyczących posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b w związku z art. 46 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Zapytanie ofertowe do pobrania

Informacja dotycząca wyboru oferty

Posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych

7 lipca 2022

UWAGA!

Informuję, że posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 roku o godz. 9.00.

Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle do dnia 11 lipca 2022 roku do godz. 12.00.

Jasło, dnia 7 lipca 2022 roku

Font Resize
Contrast