BADANIE PN. ?KONDYCJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA RODZIN W WOJEWÓDZTWACH PODKARPACKIM I MAŁOPOLSKIM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA DEPOPULACJI?


Szanowni Państwo,


W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach.

W ramach projektu ankieterzy:
?  odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety,
? skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad,
?  skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety.

Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji badania.

Organizatorem badania jest Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania: ?Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji?.

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem 32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pod numerem 17 7476782.


Organizatorzy


Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego,
Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim.

Font Resize
Contrast