POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY!

14 stycznia 2022

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. (więcej…)

,,PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W 2022 ROKU

4 stycznia 2022

Informujemy, że wnioski w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia 8 lutego 2022 roku. (więcej…)

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA DLA KACPERKA

23 listopada 2021

Zachęcamy do przyłączenia się do zbiórki fantów na internetową licytację dla Kacperka, wychowanka rodziny zastępczej z powiatu jasielskiego.

 

Wielkość czcionki
Kontrast