WAŻNA INFORMACJA

14 kwietnia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje,

że w dniu 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek),

Strony będą przyjmowane w urzędzie od godz. 07.30 do godz. 11.00.

REALIZACJA W 2022 ROKU PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ I

3 marca 2022

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względy na dysfunkcję narządu słuchu z jednoczesnymi trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Terminy naboru wniosków w ramach Modułu I:  od 1 marca 2022r. do 31 sierpnia 2022 r.

Informacje na temat programu Aktywny samorząd 2022 znajdują  na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku-1/

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  • w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: www.sow.pfron.org.pl

Wnioski dostępne są w systemie SOW.

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel: 800 889 777. Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2022 roku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło lub pod numerem telefonu 13/448 34 40

Aktualne druki wniosków należy pobrać (po wcześniejszej rejestracji) z systemu SOW: https://sow.pfron.org.pl/  lub ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle >>>pobierz tutaj<<<

Wszystkie dokumenty zamieszczone są w formacie PDF