Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 w Powiecie Jasielskim

1 marca 2022

Dyżury specjalistyczne :

https://npp-svc-prod.ms.gov.pl/Download/b5c950c2edaf4923bf236d9c9bc723a5

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (ZAŁĄCZNIK 1)

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających (ZAŁĄCZNIK 2)

Informacja  o nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością samodzielnej rejestracji na wizytę  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna

Link do samodzielnej rejestracji  https://np.ms.gov.pl/

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022 r.

UWAGA STUDENCI!!!

23 lutego 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że od 1 marca 2022 roku rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – SOW – https://sow.pfron.org.pl/. Do wniosku należy dołączyć zeskanowane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wskazane wzory załączników, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego elektronicznie wniosku. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2022 roku. (więcej…)

PROJEKT ,,TRAMPOLINA KARIERY – WYBIJ SIĘ NA RYNKU PRACY!”

3 lutego 2022

Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Trampolina Kariery prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Trampolina kariery – Wybij się na rynku pracy!”, realizowanego w ramach Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób niepełnosprawnych. (więcej…)

POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY!

14 stycznia 2022

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. (więcej…)

Font Resize
Contrast