ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!

27 lipca 2021

 

Prezentujemy Państwu film który powstał w ramach kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę tworzenia nowych rodzin zastępczych w Polsce.

(więcej…)

ZMIANA ZASAD NABORU WNIOSKÓW DO PROGRAMU „DOBRY START” NA ROK SZKOLNY 2021/22

13 lipca 2021

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS. (więcej…)