DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH W 2019 ROKU

Informuję, że posiedzenie Komisji ds. oceny i rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 roku odbędzie się w dniach 89 kwietnia 2019 roku.

Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby PCPR w Jaśle do dnia 5 kwietnia 2019 roku do godz. 12:00. 

Kwota środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określona w uchwale Rady Powiatu w Jaśle Nr VIII/50/2019 z dnia 11 marca 2019 roku przeznaczona na realizację w 2019 roku tego zadania wynosi 110.000 zł.

 

p.o. Dyrektora

Paweł Podstawski
inspektor
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle

Font Resize
Contrast