DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH W 2020 ROKU

Informuję, że posiedzenie Komisji ds. oceny i rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku odbędzie się w dniach 10 i 12 czerwca 2020 roku.

Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby PCPR w Jaśle do dnia 8 czerwca 2020 roku do godz. 15:30. 

Kwota środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określona w uchwale Rady Powiatu w Jaśle Nr XXV/189/2020 z dnia 29 maja 2020 roku przeznaczona na realizację w 2020 roku tego zadania wynosi 200 000 zł.

Paweł Podstawski
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Jaśle

Font Resize
Contrast