DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Informuje, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku.

Dostępne środki na realizację w/w zadania pochodzą z rezygnacji z przyznanego dofinansowania oraz pozostających po pierwszym posiedzeniu Komisji.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym, natomiast Komisja ds. oceny i rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, będzie rozpatrywać wnioski na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 roku.

Beata Rak
Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast