Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
w Foluszu

 www.folusz.dps.pl

Folusz 56
38-222 Folusz

tel/fax (13) 441 30 76

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz z zaburzeniami psychicznymi

dyrektor mgr Karol Adamski