FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego ?Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom? zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pod honorowym  patronatem Starosty Jasielskiego i w partnerstwie Fundacji ?Wielkie Serce? w Krośnie.

Przedmiotem konkursu była dowolna interpretacja tematu ?Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom? przedstawiona w formie pracy plastycznej o charakterze społeczno-wychowawczym, skierowana do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Jasielskiego, w następujących czterech kategoriach wiekowych:  5-8 lat,  9-12 lat , 13-16 lat i 17-18  lat.

Głównymi celami konkursu było:

– podkreślenie ważnej roli rodziny zastępczej i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych w środowisku lokalnym,

– szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu jasielskiego,

– kształtowanie wyobraźni, kreatywności, poczucia estetyki u dzieci i młodzieży,

– rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Posiedzenie Komisji Konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Organizatora. Do konkursu zgłoszono łącznie 21 prac. W kategorii wiekowej 5-8 lat zgłoszono 6 prac, w kategorii wiekowej 9-12 lat zgłoszono 9 prac, w kategorii wiekowej 13-16 lat ? 4 prace, a w kategorii 17-18 lat – 2 prace. Wszystkie prace spełniły wymogi formalne tj. zawierały imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, imię i nazwisko rodziców zastępczych/opiekunów prawnych.

Komisja Konkursowa zgodnie z Regulaminem konkursu, oceniła prace dzieci i młodzieży wg kategorii wiekowych, a także kryteriów wymienionych w Regulaminie tj. :

? zgodności z tematem,

? estetyki wykonania,

? oryginalności pomysłu,

? samodzielności wykonania pracy,

? sposobu przekazu treści.

 

W kategorii wiekowej 5-8 lat:

I miejsce ? Miłosz Kosiba

II miejsce ? Kimberly Nguyen – Bałando

III miejsce ? Julia Brej

W kategorii wiekowej 9-12 lat:

I miejsce ? Laura Wrona

II miejsce ?  Blanka Brągiel

III miejsce ? Kacper Duch

W kategorii wiekowej 13-16 lat:

I miejsce ? Konrad Sokołowski

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać II i III miejsca w tej kategorii, ponieważ złożone prace nie spełniały kryteriów oceny, wskazanej w Regulaminie. W ostatniej kategorii wiekowej 17-18 lat złożono 2 prace, nie spełniające kryteriów oceny. W tej kategorii nie przyznano żadnego miejsca. Decyzją Komisji Konkursowej nie przyznano również wyróżnienia specjalnego.

Nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i słodkie upominki, wszystkie pozostałe dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy za udział   oraz słodkie upominki.

Wszystkie nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowała Firma Tarkett Polska Sp. z o.o Odział w Jaśle.

Pozostałymi sponsorami konkursu byli :

? Firma Jubilerska ?GOLD STONE? Pana Mariusza Żychowskiego z Jasła

? Firma Produkcyjno- Usługowo ? Handlowa ?Majewski? ? Pana Bogusława Majewskiego z Jasła

? Pan Przemysław Mochnik z Wielunia

? Fabryka Armatur ?JAFAR? SA w Jaśle

? Pan Krzysztof Stachurski z Nowego Żmigrodu

? Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Prace konkursowe uczestników zostaną zamieszczone w kalendarzu na rok 2020, promującym rodzinną  pieczę zastępczą na terenie Powiatu Jasielskiego pn. ?Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom?.

 
Font Resize
Contrast