GMINY I ZARZĄDCY W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki zaprasza do uczestnictwa w programie pn. ?Program wyrównywania różnic między regionami III? obszar A.

Kierunek działania w Obszarze A ? zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów obszaru A programu w 2019 r.:

Intensywność  pomocy w ramach Obszaru A w powiecie jasielskim wynosi 55% lecz nie więcej niż 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych ? część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na dofinansowanie projektu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez BGK znajdują się na stronie internetowej banku.

Projektodawcy składają wnioski o dofinansowanie do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON w terminie od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Font Resize
Contrast