Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 w Powiecie Jasielskim

Dyżury specjalistyczne :

https://npp-svc-prod.ms.gov.pl/Download/b5c950c2edaf4923bf236d9c9bc723a5

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (ZAŁĄCZNIK 1)

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających (ZAŁĄCZNIK 2)

Informacja  o nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością samodzielnej rejestracji na wizytę  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna

Link do samodzielnej rejestracji  https://np.ms.gov.pl/

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022 r.

Font Resize
Contrast