INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH W ROKU 2018.

Informuję, że posiedzenie Komisji ds. oceny i rozpatrywania wniosków dotyczących dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2018 roku odbędzie się w dniu 19 marca o godz. 9.00. 

Kwota określona Uchwałą Nr  L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na przedmiotowe zadanie wynosi 97.000 zł.

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

>>>CZYTAJ TREŚĆ KOMUNIKATU<<<

Barbara Lechowska
Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast