INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ORAZ ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU SOW (ELEKTRONICZNIE)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że od 1 stycznia 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie SOW.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu SOW wymaga posiadania narzędzia autoryzacji ? uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak założyć profil zaufany? Odwiedź stronę: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski, które wpłyną do tut. Centrum za pośrednictwem Systemu SOW będą procedowane w dotychczasowej formie (papierowej).

Font Resize
Contrast