500+ w pieczy zastępczej

Więcej informacji na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7737,swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej.html

lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Font Resize
Contrast