LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Informuję, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2017 roku.

Dostępne środki na realizację w/w zadania pochodzą z rezygnacji z przyznanych dofinansowań oraz różnic z weryfikacji kosztorysu.

Posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00

 

Beata Rak
Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast