LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ.

Informuję, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2017 roku.

Dostępne środki na realizację w/w zadania pochodzą z rezygnacji z przyznanych dofinansowań. Posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych, odbędzie się w dniu 4 października 2017 roku o godz. 10.00.

Beata Rak
Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast