LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Informuję, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Dostępne środki na realizację ww. zadania pochodzą z rezygnacji z przyznanego dofinansowania.

Planowany termin posiedzenia Komisji ds. oceny wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych powołanej przez Zarząd Powiatu w Jaśle to 8 czerwca 2017 r.

Wnioski dostępne są na stronie PCPR w Jaśle www.pcprjaslo.info bądź w siedzibie tut. Centrum ul. Rynek 18, Jasło, pok. nr 18. Wszelkie dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 13 448 34 40.

 

Beata Rak
Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast