LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH W 2020 ROKU

Informujemy, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2020 roku. Dostępne środki na realizację w/w zadania pochodzą z rezygnacji.

Posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godz. 9.00.

Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle do dnia 20 sierpnia 2020 roku do godz. 12.00.

Font Resize
Contrast