LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informujemy, że posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku o godz. 10.00.

Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle do dnia 17 maja 2022 roku do godz. 15.30.

Font Resize
Contrast