Nabór do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym Edycja 2022

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że rozpoczyna rekrutację do ?Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2022?.

Zajęcia w ramach programu realizowane będą w grupie liczącej do 15 osób. Program obejmuje 60 godzin dydaktycznych pracy grupowej i 2 godziny pracy indywidualnej z każdym uczestnikiem.

Cele szczegółowe programu są następujące:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby:

  • z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej (udział takich osób w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych),
  • stosujące przemoc, wobec których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, i które powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

Zgłoszenia przyjmowane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, tel. 13 448 58 38.

Osoby zainteresowane udziałem w programie korekcyjno-edukacyjnym proszone są o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem 13 448 58 38, gdzie uzyskają szczegółowe informacje dotyczące założeń programu oraz rekrutacji.

Font Resize
Contrast