TERMINY NABORU WNIOSKÓW W 2018 ROKU MODUŁ II ? POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM, W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ?AKTYWNY SAMORZĄD?.

Informuję, że na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle www.pcprjaslo.info w zakładce ?PFRON ? wnioski do pobrania? oraz w siedzibie jednostki dostępne są druki wniosków dotyczące modułu II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu ?Aktywny Samorząd?.

Terminy naboru wniosków w 2018 roku dotyczące modułu II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? :

w ramach aktualnego semestru/półrocza:

  • od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r.,

semestr zimowy 2018/2019:

  • od dnia 1 września 2018 r. do dnia 10 października 2018 r.

Dodatkowe informacje i szczegółowe zasady są dostępne na stronie PFRON:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywny-samorzad-tresc-programu/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? w 2018 roku

UWAGA!!

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego ( w przypadku Powiatu Jasielskiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, tel. (0-13) 44 834 40 właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym miejscu, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Barbara Lechowska
Dyrektor
PCPR w Jaśle

 

Jasło, dnia 12 marca 2018 r.

 

<<<Czytaj treść komunikatu>>>

Font Resize
Contrast