OGŁASZAMY KONKURS

W związku z realizacją ?Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 ? 2020? oraz ?Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 ? 2020? Powiat Jasielski ? Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Jaśle ogłasza konkurs profilaktyczny dla uczniów klas VI, VII i VIII  szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego.

Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, propagowanie umiejętności komunikowania się bez przemocy oraz pozytywnych postaw rodzicielskich.

Szczegółowe informacje o konkursie w zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

>>>OGŁOSZENIE KONKURS<<<

Font Resize
Contrast