OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartm konkursie ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

> czytaj treść ogłoszenia

Font Resize
Contrast