Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 15 maja 2017

PROJEKT „RODZINA ZASTĘPCZA BEZPIECZNĄ PRZYSTANIĄ W POWIECIE JASIELSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt pn. „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Bez kategorii 10 maja 2017

Zarządzenie Nr 6/2017

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych w 2017 roku. (Dokument w formacie pdf)

Zostań rodziną zastępczą

Czytaj dalej

Na skróty

Wielkość czcionki
Kontrast