Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 7 grudnia 2016

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu w Jaśle działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) i Uchwały Nr XXXll/238/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu […]

Bez kategorii 6 grudnia 2016

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartm konkursie ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.   > […]

Zostań rodziną zastępczą

Czytaj dalej

Na skróty

Font Resize
Contrast