PCPR W JAŚLE ZAPRASZA RODZINY ZASTĘPCZE NA SPOTKANIA W GRUPIE WSPARCIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle ? Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu jasielskiego do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia

 

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.


Grupa wsparcia ma na celu:

? integracja środowiska rodzin zastępczych,
? poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych,
? pomoc opiekunom zastępczym w ich problemach związanych z opieką nad dziećmi,
? inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
? przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
? zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

 

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pokój nr 21.  Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. w godz. od 15.30 do 17.00.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Font Resize
Contrast