PFRON URUCHAMIA PROGRAM ?ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ?

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza PFRON przyjęła program ?Zajęcia klubowe w WTZ?, adresowany do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Celem ww. programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program przewiduje, że w jego ramach pomoc finansowa WTZ udzielana będzie ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, analogicznie jak w zadaniu dotyczącym tworzenia i utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, wprowadziła do porządku prawnego znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Wdrożenie nowych rozwiązań ustawowych rozszerza możliwość skutecznego aktywizowania tych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy:

– byli uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia,

– osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie.

W związku z uruchomieniem programu, w roku 2018 wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu przyjmowane będą od dnia 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku, w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie  dla siedziby władz samorządu powiatowego.

Podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji przedmiotowego programu.

Dokumenty dotyczące realizacji programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu, w zakładce poświęconej programom realizowanym obecnie (?O Funduszu? ? ?Programy i zadania PFRON? ? ?Programy realizowane obecnie? ? ?Zajęcia klubowe w WTZ?).

Stosowny wniosek o przyznanie środków PFRON zostanie opracowany i udostępniony.

Barbara Lechowska

Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast