,,PIEKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle ? Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pozostającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że organizuje pod patronatem Starosty Jasielskiego konkurs profilaktyczny pn. ?Piękna Nasza Polska Cała?.

    

 

     Konkurs przygotowany jest z myślą o dzieciach i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu jasielskiego, w celu rozwijania ich zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym, walorami architektonicznymi i przyrodniczymi Polski. Przesłaniem konkursu jest m.in. idea szerzenia rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych oraz popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

     Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu jasielskiego w wieku od 10 roku życia, a jego przedmiotem jest przedstawienie w formie fotografii i pracy pisemnej walorów i zabytków Polski oraz zalet aktywnego i zdrowego stylu życia.

     Fotografię i pracę pisemną wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle: www.pcprjaslo.info należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail tut. Centrum: pcpr@pcprjaslo.info w terminie do dnia 15 września 2020 roku.

     Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria ? uczestnicy konkursu w wieku od 10 do 15 lat;

II kategoria ? uczestnicy konkursu powyżej 16 roku życia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu br., a lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej PCPR w Jaśle.

     Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej wskazanej kategorii wiekowej. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie oraz drobny upominek. Nagrodzone prace uczestników znajdą się w broszurach profilaktycznych i/lub kalendarzu na rok 2021.

     Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 13 448 34 44, 13 448 58 38, a także zapoznając się z regulaminem konkursu.

     W związku z powyższym zachęcamy wszystkie dzieci, przebywające pod Państwa opieką do wykonania prac konkursowych i wzięcia udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Font Resize
Contrast