PODSUMOWANIE KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI:

?Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Metody Wychowawcze  w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 ? 2020? oraz ?Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 ? 2020?

W dniu 6 listopada 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs profilaktyczny dla uczniów klas VI, VII i VIII  szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego w ramach realizacji ?Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 ? 2020? oraz ?Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 ? 2020?. Rozdanie dyplomów i nagród laureatom konkursu odbyło się 29 listopada 2018 roku w siedzibie organizatora.

Przedmiotem Powiatowego Konkursu Profilaktycznego była dowolna interpretacja tematów przedstawiona w formie pracy plastycznej o charakterze profilaktyczno ? edukacyjnym w dwóch kategoriach tematycznych:

I kategoria ? MOC POMOCY PRZECIW PRZEMOCY

II kategoria ? MOJA MOC W RODZINIE

Głównymi celami konkursu było:

  1. Propagowanie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz relacji rodzinnych wśród społeczności lokalnej.
  2. Podnoszenie świadomości młodej społeczności oraz podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej.
  4. Ukazywanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego i kształtowanie kreatywnej postawy.
  5. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

Zgodnie z regulaminem konkursu, każdy uczestnik mógł zgłosić tylko jedną pracę w wyłącznie jednej kategorii. Do konkursu zgłoszono łącznie 74 prace. Wymogi formalne spełniło 65 prac. Do kategorii I zakwalifikowano – 44 prace, a do kategorii II ? 21 prac.

Komisja Konkursowa zgodnie z Regulaminem konkursu, oceniła prace uczniów wg następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem,
  • estetykę wykonania,
  • oryginalność pracy,
  • kreatywność, pomysłowość,
  • sposób przekazu treści.

Komisja konkursowa nagrodziła za najlepsze prace następujących uczniów:

W kategorii I – MOC POMOCY PRZECIW PRZEMOCY:

I miejsce ? Patrycja Lisowska, kl. VIII, Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Brzyskach,

 

II miejsce ? Natalia Domaradzka, kl. VI, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach,

 

III miejsce ? Konrad Sokołowski, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałem Dwujęzycznym w Jaśle,


Wyróżnienie
? Otylia Gierlicka, kl. VI, Niepubliczny Zespół Szkolno ? Przedszkolny w  Czeluśnicy.

 

W kategorii II – MOJA MOC W RODZINIE:

I miejsce ? Natalia Tomkiewicz, kl. VIII, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle,


II miejsce
?  Patrycja Zoła, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Dębowcu,


III miejsce
? Julia Walowska, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle,


Wyróżnienie
? Gabriela Skocz, kl. VI, Zespół Szkół Miejskich Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaśle.


Komisja konkursowa postanowiła przyznać Dodatkowe Wyróżnienie dla: Huberta Jandury, kl. VII, Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy w Jaśle im. J. Korczaka

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy uznania z rąk Pani Jadwigi Guni Sekretarz Powiatu oraz Pana Pawła Podstawskiego ? p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Dziękując za zaangażowanie uczniów i wysiłek włożony w przygotowanie pracy plastycznej do udziału w konkursie każdy jego uczestnik otrzymał dyplom uznania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Resize
Contrast