Program: ,,Powiat Jasielski dla rodzin wielodzietnych”

to samorządowy program opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle i przyjęty uchwałą nr XXIV/181/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 2016. 1955).

Program oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych z terenu naszego powiatu, które honorowane będą wraz z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny na podstawie numeru karty, w którym 4 pierwsze cyfry [1805] stanowią identyfikator Powiatu Jasielskiego ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).

PLIKI DO POBRANIA:

Uchwała nr XXIV/181/2016 z dnia 17 maja 2016 roku Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wprowadzenia programu pn. ,,Powiat Jasielski dla rodzin wielodzietnych” (zawiera treść Programu i załączniki);

Deklaracja partnerstwa w Programie;

Porozumienie z partnerem Programu;

 

Font Resize
Contrast