PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W związku z brakiem wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w ?Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019?, podjęto decyzję o nie przestępowaniu do realizacji niniejszego programu w bieżącym roku.

Jednocześnie informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle rozpoczyna rekrutację do ?Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2020?, którego realizację planuje się w I kwartale 2020 roku.

Podstawowym celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu jej stosowania oraz ukształtowanie świadomej
i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról.

Cele szczegółowe programu są następujące:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby:

  • z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej (udział takich osób w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych),
  • stosujące przemoc, wobec których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, i które powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 ? 200 Jasło, tel. 13 448 58 38, pokój 23.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.pcprjaslo.info w zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Font Resize
Contrast