PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW I UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W 2020 ROKU DO LIKWIDACJI BARIER FUNKCJONALNYCH

W dniu 3 czerwca 2020 roku uchwałą nr 65/20 Zarząd Powiatu w Jaśle wprowadził procedurę rozpatrywania wniosków i udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 


>>>uchwała nr 65_20 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 3 czerwca 2020 roku<<<

Font Resize
Contrast