,,PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III? W 2022 ROKU

Informujemy, że wnioski w ramach programu pn. ?Program wyrównywania różnic między regionami III? ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło w terminie do dnia 8 lutego 2022 roku.

>>>FORMULARZ WNIOSKU DLA PROJEKTODAWCÓW<<<

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszarów A i E:

A ? zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

i

E ?  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

składa się w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl , gdzie znajdują się obowiązujące uchwały tj:

  • Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2019 z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca ?Program wyrównywania różnic między regionami III?;
  • Uchwała Zarządu PFRON nr 92/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów ?Programu wyrównywania różnic między regionami III? w 2022 roku, wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki ?Programu wyrównywania różnic między regionami III? w 2022 roku oraz wyznaczenie terminu naboru wniosków;
  • Uchwała Zarządu PFRON nr 79/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniona Uchwałą Zarządu PFRON nr 92/2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2022 r. w ramach ?Programu wyrównywania różnic między regionami III?.
Font Resize
Contrast