PROGRAM „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie ogłosił termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym, który wyznaczony jest od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do dnia 16 listopada 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Font Resize
Contrast