REALIZACJA W 2021 ROKU PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ I

Informujemy, iż ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć już od 1 marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA REALIZOWANYCH W 2021 ROKU W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I  pobierz

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Osoby, które nie posiadają Profilu zaufanego zachęcamy do jego uzyskania. Obecnie można skorzystać z tymczasowego profilu zaufanego.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

Wnioski w ramach  programu w wersji papierowej >>>pobierz tutaj<<< wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z uwagi na to, że  budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle, w którym mieści się siedziba PCPR w Jaśle ma wyznaczone punkty, w których odbierane są od Państwa wnioski lub listownie na adres PCPR w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Terminy naboru wniosków w ramach Modułu I: od 1 marca 2021r. – do 31 sierpnia 2021 r.

Informacje na temat programu Aktywny samorząd 2021 znajdują  na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Font Resize
Contrast