ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Konkurs plastyczny „Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom” zorganizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pod patronatem Starosty Jasielskiego i w partnerstwie Fundacji „Wielkie Serce” w Krośnie.


Przedmiotem konkursu była dowolna interpretacja tematu „Tu jest moja Rodzina, tu jest mój Dom” przedstawiona w formie pracy plastycznej o charakterze społeczno-wychowawczym, skierowana do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Jasielskiego w następujących czterech kategoriach wiekowych:  5-8 lat,  9-12 lat , 13-16 lat i 17-18 lat.

Głównymi celami konkursu było:

1. Podkreślenie ważnej roli rodziny zastępczej i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych w środowisku lokalnym,

2. Szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu jasielskiego,

3. Kształtowanie wyobraźni, kreatywności, poczucia estetyki u dzieci i młodzieży,

4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Posiedzenie Komisji Konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Organizatora. Do konkursu zgłoszono łącznie 21 prac. W kategorii wiekowej 5-8 lat zgłoszono 6 prac, w kategorii wiekowej 9-12 lat zgłoszono 9 prac, w kategorii wiekowej 13-16 lat – 4 prace, a w kategorii 17-18 lat – 2 prace. Wszystkie prace spełniły wymogi formalne tj. zawierały imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, imię i nazwisko rodziców zastępczych/opiekunów prawnych.

Komisja Konkursowa zgodnie z Regulaminem konkursu, oceniła prace dzieci i młodzieży wg kategorii wiekowych, a także kryteriów wymienionych w Regulaminie tj.:

♦ zgodności z tematem,

♦ estetyki wykonania,

♦ oryginalności pomysłu

♦ samodzielności wykonania pracy,

♦ sposobu przekazu treści.

 


Lista laureatów konkursu:

W kategorii wiekowej 5-8 lat:

I miejsce – Miłosz Kosiba

II miejsce – Kimberly Nguyen – Bałando

III miejsce – Julia Brej

W kategorii wiekowej 9-12 lat:

I miejsce – Laura Wrona

II miejsce –  Blanka Brągiel

III miejsce – Kacper Duch

W kategorii wiekowej 13-16 lat:

I miejsce – Konrad Sokołowski

 

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać II i III miejsca w tej kategorii, ponieważ złożone prace nie spełniały kryteriów oceny, wskazanej w Regulaminie. W ostatniej kategorii wiekowej 17-18 lat złożono 2 prace, nie spełniające kryteriów oceny. W tej kategorii nie przyznano żadnego miejsca. Decyzją Komisji Konkursowej nie przyznano również wyróżnienia specjalnego.

Font Resize
Contrast