RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ?AKTYWNY SAMORZĄD? MODUŁ I ? LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

Wnioski należy składać:

? elektronicznie za pośrednictwem platformy System Obsługi Wsparcia (SOW) lub

? papierowo ? listownie, wniosek oraz obowiązujące wzory załączników znajdują się tutaj:

Do wniosku należy dołączyć zeskanowane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego elektronicznie wniosku. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 roku.

WAŻNE: Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć:

  1. Obszaru A: Zadanie 2 i 3,
  2. Obszaru B: Zadanie 2 i 5,
  3. Obszaru C: zadanie 2 i 4,
  4. Obszaru D

kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku, w pozostałych przypadkach wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania ? Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1,3 i 4 oraz Obszar C:Zadanie 1,3 i 5.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy założyć konto w Systemie Obsługi Wsparcia, posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło pod nr telefonu 13 448 34 40.

UWAGA!

Zgodnie z preferencjami PFRON:

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek za pośrednictwem platformy SOW w ocenie merytorycznej uzyskają 10 pkt. oraz

premiowane są wnioski, które zostaną złożone przed 30 czerwca 2020 roku i uzyskają 10 pkt w ocenie merytorycznej wniosku.

Font Resize
Contrast