RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ?AKTYWNY SAMORZĄD? MODUŁ II ? POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – SOW ? https://sow.pfron.org.pl/.

Do wniosku należy dołączyć zeskanowane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego elektronicznie wniosku.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2020 roku.
Obowiązujące wzory załączników:

1. Oświadczenie o dochodach
2. Klauzula informacyjna
3. Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów
4. Zaświadczenie z uczelni
5. Zaświadczenie z zakładu pracy

>>>>>ZAŚWIADCZENIE O ZALICZENIU SEMESTRU – DOTYCZY SEMESTRU ZIMOWEGO 2019/2020<<<<<

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dołączyć zaświadczenie o statusie Wnioskodawcy (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy).

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy założyć konto w Systemie Obsługi Wsparcia, posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pok. 18 lub pod nr telefonu 13 448 34 40.

Font Resize
Contrast