NABÓR WNIOSKÓW AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Informujemy, że na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle www.pcprjaslo.info w zakładce ?PFRON ? wnioski do pobrania? oraz w siedzibie jednostki dostępne są druki wniosków dotyczące modułu II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu ?Aktywny Samorząd?.

Terminy naboru wniosków w 2019 roku dotyczące modułu II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? :

w ramach aktualnego semestru/półrocza:

? od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.,

semestr zimowy 2019/2020:

? od dnia 2 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r.

Dodatkowe informacje i szczegółowe zasady są dostępne na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

/pobierz/ wniosek_moduł_II_2019_rok

/pobierz/ załączniki do wniosku AS moduł_II_2019_rok


Ważne!
strony wniosku od 1 do 5 można drukować jednostronnie lub dwustronnie, natomiast pozostałe strony wniosku, wyłącznie jednostronnie.

W celu właściwego wydrukowania wniosku (bez dziwnych znaków) zaleca się, aby formularz wniosku ? plik PDF najpierw zapisać na swoim komputerze, a następnie go otworzyć i wydrukować.

UWAGA!!

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego (w przypadku Powiatu Jasielskiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, tel. (0-13) 44 834 40 właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym miejscu, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Font Resize
Contrast