TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I przyjmowane będą w terminie od 3 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Formularze wniosków są dostępne w zakładce /PFRON – wnioski do pobrania/.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują dodatkowo poniższe formularze.

1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

1.Wzór C3_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (18,12 KB, docx)

2.Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (17,03 KB, docx)

2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

1.Wzór C3_K  – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (16,73 KB, docx)

2.Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (16,38 KB, docx)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Font Resize
Contrast