Turnusy

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane przez PCPR to 14 dniowe zorganizowane formy aktywnej rehabilitacji połączonej z relaksacyjnym wypoczynkiem. Głównym ich celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych i rozwijanie własnych zainteresowań.

Z turnusów rehabilitacyjnych dofinansowywanych przez PCPR mogą korzystać osoby niepełnosprawne (bez względu na stopień niepełnosprawności) jak również  ich opiekunowie

Wysokość dofinansowania jakie konkretna osoba niepełnosprawna może uzyskać
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie(PCPR) określona jest w procentach przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce  narodowej (z najnowszego komunikatu Prezesa GUS zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym RP ?Monitor Polski? przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2009 roku wynosi: 3113,86 zł)
i uzależniona od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
I tak:

1) Dofinansowanie z PCPR w wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej  tj. kwoty  840,74 zł mogą otrzymać:
osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osoby niepełnosprawne do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne od 16 do 24 roku życia uczące się, i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

2) 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. dofinansowanie
w  kwocie 778,46 zł – osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

3) 23% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 716, 13 zł – osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności.

4) natomiast 18% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 560,48 zł -przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej oraz osobie niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Jednocześnie dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych może być udzielone jeżeli dochód netto osoby niepełnosprawnej za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza:

a) Na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej,
b) W przypadku osoby samotnej 65%przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W przypadku przekroczenia dochodu osoba zainteresowana turnusem ma możliwość pomniejszenia dofinansowania o kwotę przekroczenia w/w dochodu.

Istnieje również możliwość w przypadku trudnej sytuacji finansowej osoby niepełnosprawnej zainteresowanej turnusem, że PCPR podwyższy jej kwotę dofinansowania do 35% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Aby uzyskać dofinansowanie do turnusu każda zainteresowana osoba niepełnosprawna powinna zgłosić się do jednostki PCPR z następującymi dokumentami:

? odpowiedni wniosek znajdujący się w zakładce wnioski do pobrania,
? orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne,
? wypełniony przez lekarza wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny( sporządzony nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku w siedzibie PCPR).

Chcąc uzyskać informacje na temat miejsc jakie mogą państwo wybrać na odbycie turnusu rehabilitacyjnego zapraszamy do placówki od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 ? 15.30 pokój 18(parter). Tam otrzymają państwo stosowne  ulotki informacyjne.

Font Resize
Contrast